Tel: 02143.820.222; 0917.680.772; 0919.720.737 Email: xosokienthietlaocai@gmail.com
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Banner 2

Báo tỉnh Lào Cai

Banner 1

Quy định về quy trình in, phát hành, thu hồi cuống vé, bảng kê và rút thưởng xổ số Lô Tô

21:01:36 21/09/2018

Quy định về quy trình in,  phát hành,  thu hồi cuống vé, bảng kê và rút thưởng xổ số Lô Tô

Căn cứ Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01 Tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số và Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số

Căn cứ  Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04 tháng 6 năm 2013  của Bộ Tài Chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động Kinh doanh xổ số.

Công ty TNHH một thành viên XSKT Lào Cai quy định về quy trình in, phát hành, thu hồi cuống vé, bảng kê và rút thưởng xổ số Lô tô như sau.

I - LOẠI HÌNH SẢN PHẨM

Xổ số Lô tô Lào Cai bao gồm:

- Lô tô 2 số, 3 số và 4 số.

- Lô tô 2 cặp số, 3 cặp số và 4 cặp số.

II- IN VÉ

1- Tổ chức in vé. Phòng Kế hoạch - Kinh doanh căn cứ lượng vé còn tồn tại kho và tình hình tiêu thụ vé trên thị trường lập kế hoạch in vé làm căn cứ lập đơn đặt hàng trình lãnh đạo Công ty phê duyệt gửi cơ sở in thực hiện thiết kế mẫu và in vé.

2- Nguyên tắc in vé

2.1- Vé xổ số Lô tô khi in phải gồm 2 phần: Thân vé và cuống vé. Thân vé giao cho khách hàng để làm căn cứ đối chiếu lĩnh thưởng, cuống vé (phần lưu) để ghi nhận và đối chiếu các chữ số mà khách hàng đã lựa chọn để tham gia dự thưởng.

2.2- Số lượng mỗi ký hiệu là 100.000 vé. Số lượng vé in hằng năm căn cứ vào nhu cầu sử dụng 6 tháng một lần Phòng Kế hoạch kinh doanh chủ động về thời gian lập kế hoạch, hợp đồng đặt in với cơ sở in, đủ số lượng vé theo từng mệnh giá để đảm bảo phát hành ít nhất trong 6 tháng, không để sẩy ra tình trạng thiếu vé.

2.3- Hình ảnh hoa văn trên mặt vé được in màu trang nhã phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

2.4- Nội dung mặt trước các tờ vé bao gồm:

- Tên công ty: Ghi theo giấy phép đăng ký kinh doanh ( có thể ghi tắt ).

- Mệnh giá vé: In các mệnh giá theo qui định của Bộ tài chính; mỗi mệnh giá có hoa văn và màu riêng biệt.

- Số ký hiệu và số cê ri của tờ vé: Số ký hiệu theo mã số quy ước từng năm; Số cê ri ( số nhảy ) được đánh số liên tục trong 100.000 vé từ số 000000 đến số 099999. Trên một tờ vé số ký hiệu và số cê ri phải trùng nhau ở thân và cuống vé.

- Phần ghi ngày mở thưởng, số dự thưởng để đại lý tự ghi theo nhu cầu của khách hàng tham gia dự thưởng.

- Các dấu ký hiệu quản lý khác.

2.5- Nội dung mặt sau ghi thông tin cho khách hàng  biết như:

- Những điều cần biết khi tham gia dự thưởng, Thể lệ dự thưởng;

-  Địa chỉ lĩnh thưởng; thời hạn trả thưởng; địa chỉ lấy kết quả vv.

3- Cơ sở in. Đặt in tại cơ sở in có đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu bảo mật và phải an toàn trong hoạt động kinh doanh.

II- QUY TRÌNH PHÁT HÀNH, BÁN VÉ XỔ SỐ LÔ TÔ

1- Công tác quản lý, phát hành vé tại  kho Công ty

1.1- Xây dựng kế hoạch phát hành:

- Khi in xong vé được nhập về nhập kho Công ty, kế toán kho mở sổ sách theo dõi nhập kho vé thực tế tương ứng số lượng, ký hiệu trong đơn hàng và hợp đồng in; kiểm tra số lượng, chất lượng, chủng loại vé đủ điều kiện mới cho nhập kho. Đồng thời thông báo với Cục thuế tỉnh về tên cơ sở in, ký hiệu vé (số sê-ry của tờ vé xổ số), số lượng và mệnh giá từng loại vé xổ số của từng đợt in để theo dõi, quản lý.

- Thủ kho mở thẻ kho theo dõi nhập vé theo số lượng từng loại thực tế; sắp xếp thứ tự các loại vé theo đầu số và ký hiệu lần lượt ( ký hiệu nào xếp vào ký hiệu đó theo thứ tự đầu vé từ nhỏ đến lớn; loại vé có mệnh giá nào sắp xếp vào mệnh giá đó) để tiện cho việc xuất vé cho các đầu mối phát hành.

- Thời hạn phát hành cho các địa bàn tối đa là 1 năm dương lịch bắt đầu từ ngày 01 tháng 01, kết thúc là ngày 31 tháng 12.

- Định kỳ ngày 25 hàng tháng phòng Kế hoạch - Kinh doanh căn cứ vào doanh thu các loại vé tiêu thụ ở các địa bàn trong tháng và tiền, tài sản đặt cọc đảm bảo nghĩa vụ thanh toán của các Tổng đại lý với Công ty để lập kế hoạch phát hành vé cụ thể cho các địa bàn, trình lãnh đạo công ty phê duyệt.

- Kế hoạch vé phát hành từng loại đảm bảo cung ứng tối thiểu = 110% doanh thu tiêu thụ từng loại tháng trước của địa bàn được xác định theo công thức sau:

 

           
 

Kế hoạch phát hành theo từng loại vé tháng ..... của địa bàn..

 

 

Doanh thu theo từng loại vé tháng trước của địa bàn..

 

Số lượng vé còn tồn theo từng loại tháng trước mang sang của địa bàn..

 

 

                                             =                                    X 110% -

 

 

          * Lưu ý: Trong quá trình theo dõi nếu kế hoạch vé phát hành trong tháng lớn hơn số tiền Tổng đại lý đặt cọc để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán, thì việc phát hành vé phải được chia ra theo từng kỳ tương ứng với số tiền Tổng đại lý đã đặt cọc. Trường hợp có phát sinh tăng doanh thu phải lấy vé thêm thì căn cứ vào đề nghị của nhân viên quản lý địa bàn hoặc Tổng đại lý, phòng Kế hoạch - Kinh doanh bổ sung kế hoạch phát hành vé cho phù hợp.

          - Kế toán kho căn cứ vào kế hoạch phát hành vé của phòng Kế hoạch - Kinh doanh, kiểm tra đối chiếu lại số tiền Tổng đại lý đặt cọc và tình hình thanh toán công nợ để cân đối viết phiếu xuất kho kèm bảng kê ghi rõ ký hiệu đầu số vé tương ứng để thủ kho thực hiện việc xuất kho vé cho các địa bàn nhận vé.

          1.2- Phương thức phát hành

          - Đối với nhân viên của Công ty được giao quản lý địa bàn hoặc Tổng đại lý có đặt cọc để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán với Công ty thì được ứng vé để bán cho đại lý. Số lượng vé nhận hàng tháng theo kế hoạch của công ty.

          - Đối với Tổng đại lý ứng tiền mua vé trực tiếp tại Công ty thì căn cứ số lượng theo kế hoạch kế toán thu tiền tương ứng số vé nhận từng đợt của Tổng đại lý.

          2- Hình thức phát hành tại các địa bàn hoặc Tổng đại lý

          2.1- Phát hành bán vé cho các đại lý

          - Việc phát hành vé xổ số Lô tô của nhân viên quản lý địa bàn hoặc Tổng đại lý cho các đại lý theo hình thức bán vé trao tay, số lượng vé bán theo nhu cầu của đại lý nhưng tối thiểu mỗi lần mua phải từ 50 vé cho một loại mệnh giá trở lên.

          - Quản lý vé theo địa bàn khu vực; địa bàn nào bán vé cho đại lý ở địa bàn đó, nghiêm cấm đại lý sử dụng vé của địa bàn khác về bán. Hằng tháng thanh quyết toán doanh thu bán vé cho công ty, nếu phát hiện vé khác địa bàn, công ty không chấp nhận trả thưởng cho đại lý, đại lý phải chịu trách nhiệm trả thưởng cho khách hàng.

          - Hằng ngày nhân viên quản lý địa bàn, Tổng đại lý phải ghi sổ theo dõi bán vé của từng đại lý theo mẫu sổ phát hành của Công ty. Hằng tháng tiến hành cộng sổ cân đối giữa số vé bán cho đại lý với doanh thu đại lý bán cho khách hàng nộp về công ty, kết chuyển số vé còn tồn cho tháng sau làm căn cứ đối chiếu khi kiểm kê thực tế. 

          - Số vé tồn theo từng loại mệnh giá của từng đại lý kết chuyển sang tháng sau được xác định theo công thức:

 

Số lượng vé đại lý bán theo doanh thu BB HĐGS trong tháng  theo từng loại.

Số vé đại lý mua trong tháng theo từng loại .

 

Số vé tồn tháng trước chuyển sang   của đại lý theo từng loại .

 

Số vé tồn chuyển sang tháng sau của đại lý theo từng loại.

                  

                            =                                      +                                  -

 

 

         

          2.2- Thu hồi vé tồn của đại lý nộp cho Công ty

          - Hằng năm đến thời điểm hết ngày 31/12 Công ty tổ chức tổng kiểm kê thu hồi toàn bộ số lượng vé xổ số Lô tô còn tồn của các địa bàn phát hành trong năm bao gồm vé còn tồn tại kho của địa bàn hoặc Tổng đại lý chưa phát hành cho đại lý và vé còn tồn tại các bàn đại lý xổ số. Số lượng vé thu hồi nhập kho thời điểm hết 31/12 hàng năm được xác định như sau:

 

               
 

Số lượng vé tồn thu hồi nhập kho theo từng loại mệnh giá

 

Số lượng vé nhận (mua) tại kho Công ty theo từng loại mệnh giá

 

 

Số lượng vé bán theo doanh thu xác định trên biên bản HĐGS theo từng loại mệnh giá.

 

 

Số lượng vé hỏng ( nếu có )

 

 

 

                           =                                  -                                            -              

 

         

          - Trường hợp đặc biệt công ty có thể tổ chức kiểm kê đột xuất 3 tháng, 6 tháng; hoặc kiểm kê khi bàn giao…, việc kiểm kê và xác định số lượng vé tồn thu hồi nhập kho theo từng loại cũng được xác định như công thức trên.

          - Công ty chỉ chấp nhận số lượng vé tồn của các địa bàn trả lại theo đúng ký hiệu, đầu số phát hành cho chính địa bàn đó. Nếu để thất thoát phải bồi thường bằng tiền theo mệnh giá in trên vé. 

          3- Hình thức phát hành vé tại các đại lý XSKT

          3.1- Hình thức phát hành

Sau khi mua vé tại phòng giao dịch hoặc các Tổng đại lý XSKT của công ty, đại lý mang vé đến địa điểm bán vé đã đăng ký để bán vé cho khách hàng dự thưởng theo đúng qui định, qui chế của Công ty.

          3.2- Cách thức ghi số dự thưởng vé xổ số

Mỗi một tờ vé Lô tô Lào Cai chỉ được ghi cho một số dự thưởng, của một loại hình xổ số ( Lô tô 2 số hoặc 3 số hoặc 4 số; Lô tô 2 cặp số hoặc 3 cặp số hoặc 4 cặp số) vào cả 2 phần thân vé và cuống vé đồng thời phải điền đầy đủ các thông tin như ngày, tháng, năm mở thưởng, chữ ký của đại lý. Trong đó phần thân vé giao cho người mua vé, cuống vé nộp lại công ty kèm theo bảng kê.

3.3- Ghi số dự thưởng vào Bảng kê

Đại lý phải điền đầy đủ thông tin vào bảng kê số dự thưởng theo mẫu của công ty như : Họ và tên, mã số đại lý, số lượng tờ kê, ngày mở thưởng, ký hiệu, ceri của từng quyển vé theo từng mệnh giá, số lượng vé bán, doanh thu thực hiện, chữ ký đại lý và toàn bộ số dự thưởng phải khớp đúng với cuống vé theo nguyên tắc mệnh giá nào kê vào cột mệnh giá đó theo thứ tự vé bán trong ngày.

          3.4- Trả lại vé tồn (vé bán không hết) cho công ty

Đến kỳ kiểm kê hoặc thời điểm hết ngày 31/12 hàng năm hoặc đại lý ngừng hợp đồng…, nếu còn tồn vé xổ số Lô tô đã mua thì mang trả lại cho công ty thông qua nhân viên quản lý địa bàn hoặc TĐL quản lý trực tiếp theo nguyên tắc vé mua ở địa  bàn nào thì chỉ được thanh toán ở địa bàn đó. Công ty chỉ chấp nhận thanh toán vé bán không hết trả lại phải còn nguyên vẹn đúng quy cách, đúng địa bàn và trong thời hạn năm phát hành, còn giá trị lưu hành.

          III- QUY TRÌNH THU HỒI CUỐNG VÉ DỰ THƯỞNG XỔ SỐ LÔ TÔ

          1- Quy định chung.

          1.1- Cuống vé dự thưởng xổ số Lô tô khi thu hồi phải được kiểm đếm, đối chiếu với số dự thưởng ghi trong bảng kê của từng đại lý và được niêm phong trước giờ quay số để bảo quản. Quá trình thu hồi cuống, bảng kê và lập biên bản xác định doanh thu phát sinh trong ngày phải có sự chứng kiến giám sát ký xác nhận của Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết tỉnh.

          1.2- Việc thu hồi cuống vé, bảng kê tổng hợp các số dự thưởng xổ số Lô tô ở các điểm giao dịch của công ty phải hoàn thành trước giờ quay số 30 phút và phải được nộp hoặc truyền qua mạng về công ty trước 18h00 phút hàng ngày. Quá thời gian trên công ty không chịu trách nhiệm trả thưởng cho khách hàng, tổng đại lý hoặc đại lý phải có trách nhiệm trả thưởng cho khách hàng nếu trúng thưởng. Trường hợp đặc biệt công ty thực hiện theo Quy định V/việc xử lý các lỗi trong quá trình thu nhận vé, nhập số dự thưởng, truyền số liệu và rút thưởng xổ số lô tô của công ty

          2- Quy trình thu hồi cuống vé dự thưởng xổ số Lô tô

          2.1- Đối với đại lý bán vé xổ số

Sau khi thực hiện việc bán vé và ghi số dự thưởng vào bảng kê tổng hợp các số dự thưởng, tổng cộng doanh thu vé bán trong ngày, đại lý mang cuống vé, bảng kê nộp cho công ty tại các điểm giao dịch quy định hoặc nộp cho các Tổng đại lý XSKT của địa bàn. Thời gian đại lý nộp cuống vé, bảng kê từ 17h15’ đến 17h45’.

Trong quá trình nộp vé tại các điểm giao dịch, đại lý phải cùng nhân viên thu vé hoàn thành xong công việc thu vé, ký xác nhận vào bảng kê chấp nhận mới được ra về.

          2.2- Đối với nhân viên hoặc TĐL thu vé

Đến địa điểm giao dịch thu vé  từ 17h10’, chuẩn bị công cụ cần thiết để thu vé. Có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra, kiểm đếm cuống vé  đối chiếu số dự thưởng ghi trên bảng kê của đại lý mang đến nộp; ký xác nhận vào bảng kê tổng hợp số dự thưởng, ghi mã số đại lý vào mặt sau của tập cuống vé đã thu, đồng thời chuyển bảng kê số dự thưởng cho nhân viên nhập máy.

          a)- Các địa bàn thuộc Thành phố Lào Cai: Sau khi hoàn tất công việc thu vé nhân viên thu vé sắp xếp cuống vé của đại lý theo số thứ tự mã số của đại lý lần lượt từ nhỏ đến lớn buộc riêng địa bàn kèm tờ kê ghi rõ tên khu vực, số lượng đại lý mang nộp về văn phòng Công ty, ký xác nhận giờ nộp cuống vào tờ Biên bản niêm phong và mở niêm phong do HĐGS xổ số kiến thiết tỉnh lập. Thời gian nộp chậm nhất trước 18h00 phút hàng ngày.

          b)- Các TĐL huyện (xã): Sau khi thu vé song cũng làm đầy đủ các bước như đối với địa bàn TP Lào Cai nhưng tự bảo quản cuống vé.

          2.3- Đối với nhân viên nhập máy

          - Tiếp nhận bảng kê số dự thưởng của đại lý từ nhân viên thu vé, nhập số dự thưởng vào máy theo đúng mã số của đại lý ghi trên bảng kê. Các số dự thưởng, số lượng các loại vé bán và doanh thu vào máy phải trùng khớp với bảng kê mà đại lý ghi; kết thúc việc đánh máy phải đối chiếu từng bảng kê trên máy với bảng kê thực tế của đại lý. Sau khi đảm bảo chắc chắn công việc nhập máy đã song nhân viên nhập máy thực hiện tổng hợp và truyền số dự thưởng về máy chủ tại văn phòng công ty kết thúc quy trình nhập máy.

          - Thời gian truyền số liệu đối với các TĐL Huyện ( xã ): Trước 18h00ph hàng ngày.  

          - Thời gian truyền số liệu đối với địa bàn TP Lào Cai thể chậm hơn so với địa bàn huyện (do cuống vé đã được niêm phong trước giờ quay số) nhưng cũng phải xong trước 18h30ph hàng ngày.

          2.4- Đối với nhân viên tổng hợp nhận bảng kê số dự thưởng qua đường truyền mạng hoặc fax tại văn phòng Công ty

- Có mặt tại vị trí làm việc từ 17h10’, mở máy tính kiểm tra mạng máy tính; thường xuyên giữ mối liên hệ với các TĐL, theo dõi tình trạng hoạt động của mạng máy tính, nguồn điện cung cấp trên toàn hệ thống để có những hướng dẫn cụ thể cho các TĐL và nhân viên nhập máy, đảm bảo quy trình làm việc được thông suốt.

- Nhận bảng kê truyền hoặc fax và in bảng kê tổng hợp số dự thưởng của từng địa bàn; ký nhận và trình Hội đồng giám sát xổ số tỉnh ký xác nhận giờ nhận. Riêng đối với các địa bàn TP Lào Cai đã nộp cuống vé về công ty trước giờ quy định, do đó chỉ phải in bảng kê doanh thu và trả hoa hồng đại lý của từng địa bàn, trình Hội đồng giám sát tỉnh ký xác nhận làm căn cứ xác định doanh thu trong ngày và chi trả hoa hồng cho đại lý.

          - Lập biên bản niêm phong và mở niêm phong bảng kê, cuống vé dự thưởng xổ số Lô tô của các địa bàn nộp về dưới sự giám sát của Hội đồng giám sát XSKT tỉnh.

          - Lập biên bản tổng hợp doanh thu xổ số Lô tô trình Hội đồng giám sát số số ký duyệt; sắp xếp toàn bộ bảng kê số dự thưởng của các TĐL huyện (xã) và cuống vé xổ số Lô tô của địa bàn TP Lào Cai vào hòm và lập tem niêm phong có chữ ký của Hội đồng giám sát xổ số tỉnh, thực hiện gián tem niêm phong, kết thúc quy trình thu hồi cuống vé, bảng kê số dự thưởng xổ số Lô tô trong ngày.

          * Lưu ý: Trong quá trình nhận truyền số liệu của các địa bàn huyện (xã) nếu sảy ra trục trặc đường truyền hoặc mất điện bằng mọi cách phải liên hệ được với TĐL và xin ý kiến Hội đồng giám sát XSKT tỉnh cho chỉ đạo về việc nhận số dự thưởng qua Fax hoặc đọc qua điện thoại trước 18h00 phút. Quá thời gian trên hoặc gặp sự cố khác thực hiện theo quy định tại điểm 1.2, khoản 1, mục III của của quy định này.

          IV- QUY TRÌNH RÚT VÉ TRÚNG THƯỞNG XỔ SỐ LÔ TÔ

          1- Quy định chung

          Khi có kết quả mở thưởng, căn cứ vào bảng kê các số dự thưởng của từng đại lý, đại diện Hội đồng giám sát xổ số tỉnh mở niêm phong cuống vé, bảng kê số dự thưởng giao cho nhân viên công ty rút cuống vé trúng thưởng của từng đại lý, hoặc rút thưởng trên bảng kê số dự thưởng của các địa bàn nhận qua đường truyền (fax). Việc rút cuống vé trúng thưởng hoặc rút thưởng trên bảng kê nhận qua đưởng truyền (fax) phải được lập thành biên bản, có chữ ký của thành viên Hội đồng giám sát xổ số tỉnh. Các cuống vé còn lại (cuống vé không trúng thưởng) phải được niêm phong lại để đưa vào kho lưu giữ.

          2- Các bước tiến hành

          2.1- Rút thưởng trên máy: Khi có kết quả xố số nhân viên tổng hợp hoặc TĐL cập nhật kết quả vào phần mềm quản lý xổ số Lô tô đúng ngày mở thưởng; ra lệnh rút thưởng; in bảng kê tổng hợp vé trúng thưởng của các địa bàn, ký người lập chuyển giao cho nhân viên rút thưởng để thực hiện việc rút vé thưởng thực tế của đại lý.

          2.2- Rút vé trúng thưởng và lập biên bản trả thưởng

          a)- Tại văn phòng Công ty

          Bước 1-Mở niêm phong cuống vé và bảng kê số dự thưởng xổ số Lô tô: Hội đồng giám sát xổ số tỉnh thực hiện việc kiểm tra và cho mở hòm niêm phong bảng kê số dự thưởng và cuống vé xổ số Lô tô của đại lý các địa bàn; kiểm tra thực tế số lượng cuống vé và bảng kê với biên bản niêm phong và mở niêm phong; ký xác nhận vào biên bản mở niêm phong và giao cho nhân viên thực hiện công tác rút thưởng.

           Bước 2- Rút vé thưởng:

- Rút thưởng của các địa bàn thành phố Lào Cai (các địa bàn đã thu nộp cuống vé về văn phòng công ty niêm phong trước giờ mở thưởng): Nhân viên rút thưởng tiếp nhận bảng kê tổng hợp vé trúng thưởng từ nhân viên tổng hợp và tập cuống vé từ Hội đồng giám sát xổ số tỉnh; thực hiện rút các cuống vé trúng thưởng lần lượt của từng đại lý, từng địa bàn theo nguyên tắc lấy hết vé trúng thưởng của đại lý này mới đến vé trúng thưởng của đại lý khác, hết địa bàn này mới đến địa bàn khác; ký xác nhận vào bảng kê số trúng thưởng, ghim vé thưởng vào bảng kê của đại lý, vé của đại  lý nào ghim vào bảng kê của đại lý đó trình Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết tỉnh kiểm tra đối chiếu ký xác nhận vào bảng kê và từng cuống vé trúng thưởng. Những cuống vé không trúng thưởng phải được xếp lại đúng vị trí, địa bàn nào buộc riêng địa bàn đó để sau khi rút thưởng song niêm phong lại nhập kho lưu giữ theo quy định.

          - Rút thưởng của các địa bàn huyện, xã (các địa bàn này chưa thu

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Banner 2

Báo tỉnh Lào Cai

Banner 1

VIDEO TRÚNG GIẢI
TIN TỨC & SỰ KIỆN MỚI
Tin trúng thưởng tháng 10 năm 2020
Tin trúng thưởng tháng 10 năm 2020

Tin trúng thưởng tháng 10 năm 2020

Kết quả xổ sô bóc biết kết quả ngay ký hiệu KH - Đ07; KH - Đ08 phát hành ngày 13/10/2020
Kết quả xổ sô bóc biết kết quả ngay ký hiệu KH…

Kết quả xổ sô bóc biết kết quả ngay ký hiệu KH - Đ07; KH - Đ08…

Tin trúng thưởng tháng 9 năm 2020
Tin trúng thưởng tháng 9 năm 2020

Tin trúng thưởng tháng 9 năm 2020

Thông báo mời lĩnh thưởng xổ số kiến thiết Miền bắc.
Thông báo mời lĩnh thưởng xổ số kiến thiết Miền bắc.

Thông báo mời lĩnh thưởng giải nhất xổ số kiến thiết Miền bắc.

Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc
Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc

Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc

LOẠI HÌNH XỔ SỐ

vé bóc

Xổ số loto

xổ số kiết thiết miền bắc

Giới thiệu về Công ty
Giới thiệu về Công ty 2
Giới thiệu về Công ty 3
Giới thiệu về Công ty 4
gt
gt2
gt3
gt4
gt5
gt6
gt7
g12
g14
g15
g16
g17
g18
g19
g20
g21
g11
g22
QC2
ban xeo