Tel: 02143.820.222; Hotline: 0919.720.737 Email: xosokienthietlaocai@gmail.com
Tiện ích

Banner 2

Banner 1

Vietnamnet

Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân

Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân

Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân

Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân

Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BTC ngày 5/02/2020 của Bộ tài chính

Quy định về sử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh Xổ số, Bảo Hiểm

Thông tư 65/2007/BTC

Thông tư 65/2007/BTC hướng dẫn chi tiết nghị định số 30/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số

Thông tư 22/2021/TT-BTC về hội đồng giám xát sổ xố

Thông tư 22/2021/TT-BTC về Hội đồng giám sát xổ số

Thông tư 75/2013/TT-BTC

Thông tư 75/2013/TT-BTC hướng dẫn về kinh doanh xổ số

Tiện ích

Banner 2

Banner 1

Vietnamnet

VIDEO TRÚNG GIẢI
TIN TỨC & SỰ KIỆN MỚI
Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản…

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Quyết định 604-QĐ-UBND
Quyết định 604-QĐ-UBND

Quyết định 604-QĐ-UBND

Báo cáo quỹ tiền lương thực hiện NLĐ năm 2023
Báo cáo quỹ tiền lương thực hiện NLĐ năm 2023

Báo cáo quỹ tiền lương thực hiện NLĐ năm 2023

Quyết định 985-QD-UBND
Quyết định 985-QD-UBND

Quyết định 985-QD-UBND

Phụ lục kèm theo Quyết định 985-QĐ-UBND
Phụ lục kèm theo Quyết định 985-QĐ-UBND

Phụ lục kèm theo Quyết định 985-QĐ-UBND

Báo cáo quỹ tiền lương kế hoạch người lao động năm 2024
Báo cáo quỹ tiền lương kế hoạch người lao động năm 2024

Báo cáo quỹ tiền lương kế hoạch người lao động năm 2024

LOẠI HÌNH XỔ SỐ

MB

chúc mừng năm mới 2024

vé 10N

vé 5n

vé bóc

Giới thiệu về Công ty
Giới thiệu về Công ty 2
Giới thiệu về Công ty 3
Giới thiệu về Công ty 4
gt
gt2
gt3
gt4
gt5
gt6
gt7
g12
g14
g15
g16
g17
g18
g19
g20
g21
g11
ban xeo
hoi nghi
quay xổ số bóc
quay xổ số bóc 2
quay xổ số bóc 3
27
28
29
30
31
32