Tel: 02143.820.222; Hotline: 0919.720.737 Email: xosokienthietlaocai@gmail.com
Tiện ích

Banner 2

Banner 1

Vietnamnet

Bảng kê trích thu kinh phí công đoàn theo lương từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 12 năm 2023

Bảng kê trích thu kinh phí công đoàn theo lương từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 12 năm 2023

Bảng kê trích thu kinh phí công đoàn theo lương từ tháng 7 năm 2023 đến tháng 12 năm 2023

Bảng kê trích thu kinh phí công đoàn theo lương từ tháng 7 năm 2023 đến tháng 12 năm 2023

Bảng tổng hợp phát sinh BHXH, BHYT, BHTN năm 2023

Bảng tổng hợp phát sinh BHXH, BHYT, BHTN năm 2023

Bảng tổng hợp phát sinh BHXH, BHYT, BHTN từ tháng 7 năm 2023 đến tháng 12 năm 2023

Bảng tổng hợp phát sinh BHXH, BHYT, BHTN từ tháng 7 năm 2023 đến tháng 12 năm 2023

Bảng tổng hợp kinh phí Công đoàn theo lương từ tháng 01 đến tháng 6 năm 2023

Bảng tổng hợp kinh phí Công đoàn theo lương từ tháng 01 đến tháng 6 năm 2023

Bảng tổng hợp phát sinh BHXH, BHYT, BHTN từ tháng 01 đến tháng 6 năm 2023

Bảng tổng hợp phát sinh Bảo hiển xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp từ tháng 01 đến tháng 6 năm 2023

Tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2022

Tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2022

Tình hình thực hiện nghia vụ với ngân sách nhà nước và trích lập sử dụng các quỹ năm 2022

Tình hình thực hiện nghia vụ với ngân sách nhà nước và trích lập sử dụng các quỹ năm 2022

Báo cáo quyết toán quý II năm 2023

Báo cáo quyết toán quý II năm 2023 công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết tỉnh Lào Cai

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng năm 2023

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng năm 2023

Tiện ích

Banner 2

Banner 1

Vietnamnet

VIDEO TRÚNG GIẢI
TIN TỨC & SỰ KIỆN MỚI
Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản…

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Quyết định 604-QĐ-UBND
Quyết định 604-QĐ-UBND

Quyết định 604-QĐ-UBND

Báo cáo quỹ tiền lương thực hiện NLĐ năm 2023
Báo cáo quỹ tiền lương thực hiện NLĐ năm 2023

Báo cáo quỹ tiền lương thực hiện NLĐ năm 2023

Quyết định 985-QD-UBND
Quyết định 985-QD-UBND

Quyết định 985-QD-UBND

Phụ lục kèm theo Quyết định 985-QĐ-UBND
Phụ lục kèm theo Quyết định 985-QĐ-UBND

Phụ lục kèm theo Quyết định 985-QĐ-UBND

Báo cáo quỹ tiền lương kế hoạch người lao động năm 2024
Báo cáo quỹ tiền lương kế hoạch người lao động năm 2024

Báo cáo quỹ tiền lương kế hoạch người lao động năm 2024

LOẠI HÌNH XỔ SỐ

MB

chúc mừng năm mới 2024

vé 10N

vé 5n

vé bóc

Giới thiệu về Công ty
Giới thiệu về Công ty 2
Giới thiệu về Công ty 3
Giới thiệu về Công ty 4
gt
gt2
gt3
gt4
gt5
gt6
gt7
g12
g14
g15
g16
g17
g18
g19
g20
g21
g11
ban xeo
hoi nghi
quay xổ số bóc
quay xổ số bóc 2
quay xổ số bóc 3
27
28
29
30
31
32