Tel: 02143.820.222; Hotline: 0919.720.737 Email: xosokienthietlaocai@gmail.com
Tiện ích

Banner 2

Banner 1

Vietnamnet

Thể lệ tham gia dự thưởng các loại hình XSKT do Công ty TNHH một thành viên XSKT Lào Cai phát hành

14:00:29 09/11/2018

Thể lệ tham gia dự thưởng các loại hình XSKT do Công ty TNHH một thành viên XSKT Lào Cai phát hành

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành thể lệ tham gia dự thưởng các loại hình XSKT

do Công ty TNHH một thành viên XSKT Lào Cai phát hành

 

CHỦ TỊCH KIÊM GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

XỔ SỐ KIẾN THIẾT LÀO CAI

 

- Căn cứ Quyết định số: 590/QĐ-UBND ngày 15/3/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên xổ số kiến thiết (XSKT) Lào Cai;

- Căn cứ Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chi tiết Nghị định 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007, Nghị định số 78/2011/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xổ số;

- Xét đề nghị của Ông (bà) Trưởng  phòng Kế hoạch - Kinh doanh Công ty.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Thể lệ tham gia dự thưởng các loại hình XSKT do Công ty TNHH một thành viên XSKT Lào Cai phát hành.

Điều 2. Thể lệ tham gia dự thưởng các loại hình XSKT Lào Cai gồm 3 chương và 10 điều thay thế Thể lệ tham gia dự thưởng các loại hình XSKT Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 27/QĐ-XS ngày 01/7/2013, có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2014

Điều 3. Toàn thể cán bộ công nhân viên lao động Công ty, các tổng đại lý, đại lý xổ số kiến thiết Lào Cai và khách hàng tham gia dự thưởng xổ số chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

THỂ LỆ

THAM GIA DỰ THƯỞNG CÁC LOẠI HÌNH XSKT LÀO CAI

(Ban hành kèm theo quyết định số:        /QĐ-XSKT ngày 29 /4 /2014 của

Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên XSKT  Lào Cai )

Chương I

QUI ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Các Loại hình sản phẩm xổ số kiến thiết (XSKT)

1- Xổ số kiến thiết miền Bắc. Là loại hình xổ số truyền thống, vé được in sẵn ngày mở thưởng, mệnh giá và các chữ số gồm có 5 chữ số để khách hàng lựa chọn tham gia dự thưởng. Mỗi ký hiệu có 100.000 vé, từ số 00.000 đến số 99.999. Việc xác định kết quả trúng thưởng được thực hiện sau thời điểm vé số đã phát hành bán ra.

XSKT miền Bắc do Hội đồng liên kết XSKT miền Bắc tổ chức in và phát hành tại các Công ty xổ số thành viên. Công ty TNHH một thành viên XSKT Lào Cai là thành viên của Hội đồng liên kết XSKT miền Bắc. Việc quay số mở thưởng hàng ngày được thực hiện một địa điểm chung tại Thủ đô Hà Nội.

2- Xổ số Lô tô. Là loại hình xổ số người tham gia dự thưởng được quyền lựa chọn các chữ số, hoặc các cặp số để tham gia dự thưởng. Việc xác định kết quả trúng thưởng được thực hiện sau thời điểm vé số đã phát hành bán ra. Công ty TNHH một thành viên XSKT Lào Cai tổ chức phát hành  2 loại xổ số lô tô gồm: Xổ sô lô tô tự chọn 2 số, 3 số, 4 số và  xổ số lô tô tự chọn 2 cặp số , 3 cặp số, 4 cặp số.

2.1- Xổ số lô tô tự chọn 2 số, 3 số, 4 số gồm:

- Xổ số Lô tô tự chọn 2 chữ số (Lô tô 2 số): Người tham gia dự thưởng được quyền lựa chọn 2 chữ số từ số 00 đến số 99.

- Xổ số Lô tô tự chọn 3 chữ số (Lô tô 3 số): Người tham gia dự thưởng được quyền lựa chọn 3 chữ số từ số 000 đến số 999.

- Xổ số Lô tô tự chọn 4 chữ số (Lô tô 4 số): Người tham gia dự thưởng được quyền lựa chọn 4 chữ số từ số 0000 đến số 9999.

2.2- Xổ số Lô tô tự chọn các cặp số (Lô tô cặp) gồm:

- Xổ số Lô tô tự chọn 2 cặp số (Lô tô cặp 2 số): Người tham gia dự thưởng được quyền lựa chọn 2 cặp chữ số từ 00 đến 99.

- Xổ số Lô tô tự chọn 3 cặp số (Lô tô cặp 3 số): Người tham gia dự thưởng được quyền lựa chọn 3 cặp chữ số từ 00 đến 99.

- Xổ số Lô tô tự chọn 4 cặp số (Lô tô cặp 4 số): Người tham gia dự thưởng được quyền lựa chọn 4 cặp chữ số từ 00 đến 99.

3- Xổ số Bóc biết kết quả ngay (BKQN). Là loại hình xổ số mà các số dự thưởng in sẵn trên vé nhưng được bao kín trước khi phát hành và được quay số mở thưởng kết quả trước khi vé được phát hành bán ra. Ngay sau khi mua vé, người mua thực hiện bóc, xé hoặc bằng các hình thức khác để mở tờ vé, đối chiếu giữa các số in sẵn trên tờ vé với bảng kết quả xổ số Bóc do Công ty TNHH một thành viên XSKT Lào Cai thông báo theo từng kỳ phát hành.

Điều 2.  Phạm vi áp dụng.

Thể lệ tham gia dự thưởng các loại hình  XSKT do Công ty TNHH một thành viên XSKT Lào Cai phát hành được áp dụng trên địa bàn toàn tỉnh Lào Cai.

 

Chương II

QUI ĐỊNH CỤ THỂ

 

Điều 3. Đối tượng tham gia dự thưởng và điều kiện được tham gia dự thưởng các loại hình XSKT

- Là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam.

- Phải là người từ đủ 18 tuổi trở lên.

- Không phải là người bị hạn chế về năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự theo qui định của pháp luật.

Điều 4.  Cách thức tham gia dự thưởng các loại hình XSKT

1- Xổ số kiến thiết miền Bắc. Khách hàng tham gia dự thưởng lựa chọn mua tờ vé XSKT miền Bắc bất kỳ có in sẵn số dự thưởng được bán trên hệ thống đại lý XSKT Lào Cai. Đến cuối ngày sau khi có kết quả mở thưởng, khách hàng đối chiếu số dự thưởng in sẵn trên tờ vé với số trúng thưởng theo các hạng giải trên tờ thông báo kết quả quay số mở thưởng để biết có trúng thưởng hay không trúng thưởng.

2- Xổ số Lô Tô. Khách hàng tự chọn số tham gia dự thưởng để mua vé các loại hình xổ số Lô tô 2 số, 3 số hoặc 4 số; hoặc Lô tô 2 cặp số, 3 cặp số, 4 cặp số; số dự thưởng mà khách hàng lựa chọn được đại lý bán vé ghi vào cuống vé và thân vé. Vé xổ số Lô tô các loại được Công ty TNHH một thành viên XSKT Lào Cai in sẵn mệnh giá vé có 2 phần, phần cuống vé đại lý nộp về công ty (văn phòng công ty, các văn phòng giao dịch hoặc các tổng đại lý) cùng với Bảng kê số dự thưởng trước giờ quay số mở thưởng 30 phút; phần thân vé đại lý giao cho khách hàng. Việc xác định kết quả trúng thưởng đối với xổ số Lô tô 2 số, 3 số, 4 số căn cứ vào kết quả giải đặc biệt; còn đối với xổ số Lô tô cặp số, căn cứ vào tất cả 2 số cuối (hàng chục, hàng đơn vị) các hạng giải của XSKT miền Bắc mở thưởng cùng ngày.

3- Xổ số Bóc (BKQN). Căn cứ vào bảng Kết quả mở thưởng các hạng  giải có in sẵn trên tờ thông báo của Công ty TNHH một thành viên XSKT Lào Cai. Khách hàng lựa chọn mua tờ vé xổ số Bóc BKQN bất kỳ có ký hiệu vé trùng với ký hiệu vé in trên tờ Kết quả mở thưởng, thực hiện bóc, xé hoặc bằng các hình thức khác để mở tờ vé, đối chiếu giữa các số in sẵn trên tờ vé với bảng Kết quả để biết có trúng thưởng hay không trúng thưởng.

Điều 5. Phương thức xác định kết quả trúng thưởng

1- Xổ số kiến thiết miền Bắc. Hội đồng liên kết XSKT miền Bắc tiến hành cuộc quay số mở thưởng cho loại hình XSKT miền Bắc vào hồi 18h15ph hàng ngày tại số 1 Tăng Bạt Hổ - Hà Nội dưới sự giám sát của Hội đồng giám sát XSKT thành phố Hà Nội.

Kết quả các hạng giải thưởng được truyền hình trực tiếp trên kênh sóng VTC9, Website của các công ty xổ số thành viên và tờ Thông báo kết quả mở thưởng có chữ ký xác nhận của các thành viên Hội đồng giám sát XSKT TP Hà Nội để làm căn cứ cho khách hàng dự thưởng đối chiếu kết quả và các Công ty XSKT thành viên làm căn cứ trả thưởng cho khách hàng trúng thưởng.

* Cách thức đối chiếu. Khách hàng đối chiếu lần lượt 5 chữ số cuối, 4 chữ số cuối, 3 chữ số cuối và 2 chữ số cuối theo thứ tự in trên tờ vé XSKT miền Bắc với các hạng giải 5 số, 4 số, 3 số và 2 số được công bố trên tờ kết quả mở thưởng cùng ngày. Nếu trùng số ở hạng giải nào thì được xác định là vé trúng thưởng ở hạng giải đó. Vé trúng nhiều giải được lĩnh đủ  trị giá các giải.

2- Xổ số Lô Tô. Công ty TNHH một thành viên XSKT Lào Cai sử dụng kết XSKT miền Bắc mở thưởng cùng ngày để công bố kết quả trúng thưởng cho loại hình xổ số Lô tô các loại.

* Cách thức đối chiếu: Khách hàng căn cứ tờ vé và loại hình dự thưởng đối chiếu với kết quả giải đặc biệt XSKT miền Bắc (đối với xổ số Lô tô 2 số, 3 sô, 4 số) và tất cả 2 số cuối (hàng chục, hàng đơn vị) của các hạng giải XSKT miền Bắc (đối với xổ số Lô tô cặp) mở thưởng cùng ngày để xác định vé trúng thưởng hoặc không trúng thưởng như sau:

- Lô tô 2 số: Nếu trùng cả 2 số theo thứ tự hàng chục, hàng đơn vị của giải đặc biệt XSKT miền Bắc mở thưởng cùng ngày được xác định là vé trúng thưởng 2 số.

- Lô tô 3 số: Nếu trùng cả 3 số theo thứ tự hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị của giải đặc biệt XSKT miền Bắc mở thưởng cùng ngày được xác định là vé trúng thưởng 3 số; nếu chỉ trùng 2 số cuối theo thứ tự (sai hàng trăm) được xác định là vé trúng thưởng khuyến khích 3 số.

- Lô tô 4 số: Nếu trùng cả 4 số theo thứ tự hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị của giải đặc biệt XSKT miền Bắc mở thưởng cùng ngày được xác định là vé trúng thưởng 4 số; nếu chỉ trùng 3 số cuối theo thứ tự (sai hàng nghìn), hoặc chỉ trùng 2 số cuối theo thứ tự (sai hàng nghìn, hàng trăm) được xác định là vé trúng thưởng khuyến khích 4 số.

- Lô tô 2 cặp số: Nếu trùng với 2 cặp số (hàng chục, hàng đơn vị )của tất cả các hạng giải XSKT miền Bắc mở thưởng cùng ngày được xác định là vé trúng thưởng 2 cặp số.

- Lô tô 3 cặp số: Nếu trùng với 3 cặp số (hàng chục, hàng đơn vị) của tất cả các hạng giải XSKT miền Bắc mở thưởng cùng ngày được xác định là vé trúng thưởng 3 cặp số.

- Lô tô 4 cặp số: Nếu trùng với 4 cặp số (hàng chục, hàng đơn vị ) của tất cả các hạng giải XSKT miền Bắc mở thưởng cùng ngày được xác định là vé trúng thưởng 4 cặp số.

- Vé có các cặp số tham gia dự thưởng trùng nhiều cặp số (hàng chục, hàng đơn vị ) của các hạng giải XSKT miền Bắc mở thưởng cùng ngày, chỉ được tính  trả thưởng cho 1 lần trúng thưởng.

3- Xổ số Bóc BKQN. Công ty TNHH một thành viên XSKT tỉnh Lào Cai tiến hành cuộc quay số mở thưởng cho loại hình xổ số Bóc BKQN cụ thể cho từng ký hiệu vé, từng kỳ phát hành tại Hội trường công ty dưới sự giám sát của Hội đồng giám sát XSKT tỉnh.

Kết quả các hạng giải của từng ký hiệu, từng loại mệnh giá vé được in trên tờ Thông báo kết quả mở thưởng có chữ ký của các thành viên Hội đồng giám sát XSKT tỉnh; được công bố, phát hành kèm theo vé số để khách hàng dự thưởng đối chiếu kết quả và làm căn cứ để Công ty trả thưởng cho khách hàng trúng thưởng.

* Cách thức đối chiếu: Sau khi mua vé, khách hàng thực hiện bóc, xé hoặc bằng các hình thức khác để mở tờ vé, đối chiếu lần lượt 5 chữ số cuối, 4 chữ số cuối, 3 chữ số cuối và 2 chữ số cuối theo thứ tự in trên tờ vé với các hạng giải 5 số, 4 số, 3 số và 2 số được in sẵn trên tờ kết quả mở thưởng. Nếu trùng số ở hạng giải nào thì được xác định là vé trúng thưởng ở hạng giải đó. Vé trúng nhiều giải được lĩnh đủ  trị giá các giải.

Điều 6.  Số lượng giải thưởng, cơ cấu giải thưởng

1- Xổ số kiến thiết miền Bắc. Theo quy định cơ cấu giải thưởng, số lượng từng hạng giải thưởng, cho từng loại mệnh giá vé số của Hội đồng liên kết XSKT miền Bắc,  được in sẵn ở mặt sau tờ vé phát hành hàng ngày.

2- Xổ số Lô tô

2.1- Số tiền được bán cho một số dự thưởng/1 đại lý (chỉ áp dụng cho loại hình xổ số Lô tô 2 số, 3 số, 4 số):

- Lô tô 2 số: Đại lý không được bán quá 1000.000đ /1 số dự thưởng;

- Lô tô 3 số: Đại lý không được bán quá 500.000đ /1 số dự thưởng;

- Lô tô 4 số: Đại lý không được bán quá 300.000đ /1 số dự thưởng.

2.2- Cơ cấu giải thưởng

- Lô tô 2 số: Trúng thưởng được trả gấp 60 lần trị giá vé mua.

- Lô tô 3 số: Nếu trúng cả 3 số được trả gấp 400 lần trị giá vé mua; nếu chỉ trúng 2 số cuối (sai hàng trăm) được trả gấp 5 lần trị giá vé mua.

- Lô tô 4 số: Nếu trúng cả 4 số được trả gấp 2000 lần trị giá vé mua; nếu chỉ trúng 3 số  cuối (sai hàng nghìn) được trả gấp 50 lần trị giá vé mua; nếu chỉ trúng 2 số  cuối (sai hàng nghìn, hàng trăm) được trả gấp 5 lần trị giá vé mua.

- Lô tô 2 cặp số: Trúng thưởng được trả gấp 10 lần trị giá vé mua.

- Lô tô 3 cặp số: Trúng thưởng được trả gấp 40 lần trị giá vé mua.

- Lô tô 4 cặp số: Trúng thưởng được trả gấp 100 lần trị giá vé mua.

3- Xổ số Bóc BKQN. Công ty TNHH một thành viên XSKT Lào Cai có quy định cơ cấu giải thưởng xổ số Bóc BKQN cụ thể cho từng hạng giải thưởng, số lượng các hạng giải thưởng, cho từng loại mệnh giá vé kèm theo tờ Thông báo kết quả mở thưởng cho mỗi ký hiệu vé trong kỳ phát hành.

Điều 7. Quyền lợi và trách nhiệm của người tham gia dự thưởng xổ số

1- Quyền của người tham gia dự thưởng xổ số

- Được Công ty TNHH một thành viên XSKT Lào Cai hoặc đại lý xổ số do Công ty uỷ quyền trả thưởng đầy đủ giá trị của các giải thưởng theo quy định này; riêng xổ số Lô tô khách hàng mua vé ở đại lý nào thì lĩnh thưởng tại đại lý đó.

* Khách hàng trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan (ốm đau, bệnh tật,đi công tác xa...) không thể trực tiếp tham gia lĩnh thưởng thì có thể uỷ quyền cho người đại diện hợp pháp của mình để lĩnh thưởng. Việc uỷ quyền lĩnh thưởng phải được thực hiện bằng văn bản có xác nhận của chính quyền phường, xã nơi cư trú của người trúng thưởng.

- Được yêu cầu Công ty giữ bí mật về thông tin trúng thưởng và nhận thưởng.

- Được hưởng các quyền lợi hợp pháp khác theo quy định tại thể lệ tham gia dự thưởng các loại hình XSKT Lào Cai.

2- Trách nhiệm người tham gia dự thưởng xổ số

- Tuân thủ thể lệ tham gia dự thưởng xổ số kiến thiết Lào Cai và các quy định của Nhà nước và Công ty về hoạt động kinh doanh xổ số.

- Bảo quản tờ vé xổ số đã mua để tham gia dự thưởng theo đúng quy định.

- Khi trúng thưởng khách hàng phải xuất trình vé trúng thưởng và các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng tham gia dự thưởng theo quy định tại thể lệ dự thưởng XSKT Lào Cai.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo qui định của pháp luật về thuế.

Điều 8. Trách nhiệm, quyền hạn của Công ty TNHH một thành viên XSKT Lào Cai

1- Trách nhiệm

-  Việc phát hành các loại hình XSKT phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về hoạt động kinh doanh xổ số.

- Thiết kế tờ vé, tổ chức in vé và đảm bảo an toàn tờ vé trước khi phát hành.

- Tổ chức phát hành vé để đáp ứng nhu cầu mua vé của khách hàng.

- Xây dựng và phát triển mạng lưới đại lý phục vụ khách hàng tham gia dự thưởng.

- Công bố công khai rộng rãi các qui định về phát hành và thể lệ tham gia dự thưởng; cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết về các loại hình xổ số do Công ty phát hành.

- Thông báo kết quả mở thưởng XSKT có đầy đủ các yếu tố cụ thể: Tên Công ty, loại hình sản phẩm xổ số, mã, ký hiệu vé, mệnh giá vé, ngày và nơi quay số mở thưởng rộng rãi cho đại lý và khách hàng biết.

- Tổ chức trả thưởng đầy đủ, kịp thời theo qui định cho khách hàng trúng thưởng hoặc uỷ quyền cho tổng đại lý, đại lý trả thưởng cho khách hàng. Việc uỷ quyền trả thưởng được thể hiện trong hợp đồng ký kết giữa công ty với tổng đại lý và đại lý xổ số.

- Đảm bảo bí mật về thông tin trúng thưởng và thông tin nhận thưởng theo yêu cầu của khách hàng.

2- Quyền hạn

- Thẩm tra tính xác thực của tờ vé số trúng thưởng và các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng tham gia dự thưởng theo quy định. Yêu cầu khách hàng cung cấp những thông tin liên quan đến tờ vé XSKT có nghi ngờ là gian lận.

- Trong trường hợp khách hàng không yêu cầu giữ bí mật thông tin trả thưởng, Công ty được quyền công bố các thông tin về người trúng thưởng và việc trả thưởng để khách hàng tham gia dự thưởng và nhân dân biết.

- Được quyền tuyên truyền quảng cáo các hoạt động liên quan đến công tác phát hành, kinh doanh XSKT của Công ty.

- Không chịu trách nhiệm trả thưởng đối với những vé sai qui định của Nhà nước và Công ty, những vé gian lận...

- Đối với những hành vi cố ý gian lận, cạo sửa, in vé giả… để lĩnh thưởng, Công ty có quyền đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 9. Điều kiện lĩnh thưởng của các vé xổ số trúng thưởng

- Vé xổ số được lĩnh thưởng phải do Công ty TNHH một thành viên XSKT Lào Cai phát hành hoặc được ủy quyền trả thưởng; vé phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa và còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định.

- Thời hạn lĩnh thưởng vé xổ số trúng thưởng là 30 ngày kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng hoặc kể từ ngày hết hạn lưu hành của vé xổ số. Quá thời hạn này, các vé xổ số trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

* Trường hợp do nguyên nhân khách quan, vé xổ số trúng thưởng bị rách rời nhưng vẫn còn đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu, tính xác thực của tờ vé, vé không thuộc đối tượng nghi ngờ gian lận, vị trí rách rời không ảnh hưởng đến các yếu tố để xác định trúng thưởng thì Công ty thực hiện các biện pháp kiểm tra, xác minh (kể cả trưng cầu giám định của cơ quan công an khi cần thiết) để xem xét trả thưởng cho khách hàng.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Tổ chức thực hiện

- Thể lệ tham gia dự thưởng được phổ biến rộng rãi trong toàn Công ty, các tổng đại lý, đại lý xổ số kiến thiết và đông đảo khách hàng tham gia dự thưởng các loại hình xổ số trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Tham gia dự thưởng xổ số mang tính chất vui chơi giải trí “ ích nước, lợi nhà”. Không nên xác định làm giàu từ mua xổ số.

Trong quá trình thực hiện nếu có sự thay đổi bổ sung công ty sẽ có quy định bằng văn bản./.

  CHỦ TỊCH  KIÊM GIÁM ĐỐC

 

 (Đã Ký)

   Trần Trọng Xuân

Tiện ích

Banner 2

Banner 1

Vietnamnet

VIDEO TRÚNG GIẢI
TIN TỨC & SỰ KIỆN MỚI
Tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2023
Tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm…

Tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2023

Bảng kê thu, nộp kinh phí Công đoàn từ tháng 01 đến tháng 6 năm 2024
Bảng kê thu, nộp kinh phí Công đoàn từ tháng 01 đến…

Bảng kê thu, nộp kinh phí Công đoàn từ tháng 01 đến tháng 6 năm 2024

Bảng kê thu, nộp BHXH, BHYT, BHTN từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2024
Bảng kê thu, nộp BHXH, BHYT, BHTN từ tháng 1 đến tháng…

Bảng kê thu, nộp BHXH, BHYT, BHTN từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2024

Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết thỉnh Lào Cai
Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty TNHH một thành…

Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến…

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2023
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của…

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2023

TẬP HUẤN ĐẠI LÝ XỔ SỐ MỚI
TẬP HUẤN ĐẠI LÝ XỔ SỐ MỚI

TẬP HUẤN ĐẠI LÝ XỔ SỐ MỚI

LOẠI HÌNH XỔ SỐ

MB

chúc mừng năm mới 2024

vé 10N

vé 5n

vé bóc

Giới thiệu về Công ty
Giới thiệu về Công ty 2
Giới thiệu về Công ty 3
Giới thiệu về Công ty 4
gt
gt2
gt3
gt4
gt5
gt6
gt7
g12
g14
g15
g16
g17
g18
g19
g20
g21
g11
ban xeo
hoi nghi
quay xổ số bóc
quay xổ số bóc 2
quay xổ số bóc 3
27
28
29
30
31
32