Tel: 02143.820.222; Hotline: 0919.720.737 Email: xosokienthietlaocai@gmail.com
Tiện ích

Banner 2

Banner 1

Vietnamnet

Quy định về quy trình nhận, phát hành và thu hồi vé xổ số kiến thiết miền Bắc

10:40:14 12/05/2021

Quy định về quy trình nhận, phát hành  và thu hồi vé xổ số kiến thiết miền Bắc

Căn cứ Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số và Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số.

Căn cứ Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04 tháng 6 năm 2013  của Bộ Tài Chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số.

Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên xổ số kiến thiết (XSKT) tỉnh Lào Cai quy định về quy trình nhận, phát hành và thu hồi vé XSKT miền Bắc như sau:

I. QUY TRÌNH NHẬP XUẤT KHO, ĐÓNG DẤU VÀ CHIA VÉ

1. Nhận vé XSKT miền Bắc.

- Xổ số kiến thiết miền Bắc do Hội đồng liên kết XSKT miền Bắc tổ chức in vé theo cơ chế liên kết các Công ty XSKT khu vực miền Bắc (từ Hà Tĩnh trở ra), theo quy định của Bộ Tài chính. Hàng tháng Công ty tổ chức đi nhận vé tại kho vé phát hành của Hội đồng XSKT miền Bắc ở Hà Nội, theo số lượng vé nhận đã đăng ký.

- Số lượng vé nhận: Căn cứ tình hình phát hành và tiêu thụ vé trên địa bàn và quy định quy chế của Hội đồng liên kết XSKT miền Bắc, Công ty TNHH một thành viên XSKT Lào Cai đăng ký số lượng vé nhận về phát hành, phù hợp nhu cầu bán vé hằng ngày của địa bàn theo từng thời kỳ.

2. Nhập xuất kho, đóng dấu và chia vé.

2.1. Nhập kho:Căn cứ vào số lượng vé thực tế và biên bản giao nhận kèm hoá đơn xuất kho của văn phòng khối. Phòng Kế toán - Tài vụ tiến hành làm thủ tục nhập kho theo quy định, chi tiết cho từng ngày mở thưởng, theo số lượng vé thực nhập.

2.2. Đóng dấu vé: Sau khi làm thủ tục nhập kho, vé được giao cho phòng Tổ chức Hành chính quản lý và tổ chức đóng dấu tên địa danh tỉnh “Lào Cai” vào mặt trước các tờ vé trước khi phát hành theo quy định. Dấu đóng phải rõ ràng, ngay ngắn tại đúng vị trí để sẵn bên mép phải tờ vé, dưới mệnh giá vé. Việc đóng dấu vé phải xong trước ngày mở thưởng ít nhất là 10 ngày, báo cho Phòng Kế toán - Tài vụ để làm thủ tục xuất kho chia vé cho các địa bàn.

2.3. Lập kế hoạch chia vé cho các địa bàn

- Căn cứ vào thị hiếu của khách hàng và mức tiêu thụ của các kỳ trước để lập kế hoạch số lượng và đầu số vé phát hành cho phù hợp với từng địa bàn, từng kỳ.

- Lập bảng kê đầu số và số lượng vé phát hành cho từng khu vực nhận vé theo từng ngày phát hành làm 2 bản, một bản gửi phòng Kế toán - Tài vụ, một bản lưu tại phòng Kế hoạch - Kinh doanh làm căn cứ chia vé và tổng hợp tình hình tiêu thụ vé cuối ngày mở thưởng.

2.4. Xuất kho chia vé cho địa bàn tiêu thụ: Sau khi đóng dấu vé xong, phòng - Tài vụ căn cứ vào kế hoạch phát hành và bảng kê chi tiết số lượng vé nhận của phòng Kế hoạch - Kinh doanh để ghi phiếu xuất kho chia vé cho các địa bàn nhận vé.

2.5. Chia vé cho địa bàn: Căn cứ vào phiếu xuất kho và kế hoạch phát hành hàng tháng, phòng Kế hoạch - Kinh doanh tiến hành chia vé giao cho các địa bàn có kế hoạch phát hành loại hình XSKT miền Bắc.

II. QUY TRÌNH PHÁT HÀNH, BÁN VÉ XSKT MIỀN BẮC

1. Đối với nhân quản lý địa bàn và tổng đại lý nhận vé.

- Ngay sau khi nhận vé và hoá đơn kiêm phiếu xuất kho cần kiểm tra đối khớp giữa biên bản giao nhận vé và số lượng vé thực tế, nếu phát hiện thấy sai sót, nhầm lẫn phải trao đổi với phòng Kế hoạch - Kinh doanh để có biện pháp xử lý kịp thời, ký vào bảng giao nhận vé và hoá đơn xuất kho của Công ty.

- Có trách nhiệm bảo quản vé từ khi nhận vé về số lượng và chất lượng tờ vé; nếu để xảy ra mất mát, hư hỏng, nhầm lẫn không phát hành được thì phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại bằng vật chất đồng thời phải chịu các hình thức kỷ luật theo nội quy lao động và quy định của pháp luật.

- Thực hiện chia vé theo bộ hoặc vé lẻ giao cho các đại lý bán. Căn cứ vào tình hình thực tế của địa bàn và các đại lý bán vé để chia số lượng vé theo đầu số cho các đại lý phù hợp với nhu cầu và khả năng tiêu thụ. Cần sâu sát tìm hiểu thị trường, nắm bắt nhu cầu thị hiếu của khách hàng tham gia mua vé, kịp thời thông báo cho Công ty điều chỉnh cho phù hợp. Quá trình phát vé phải mở sổ sách theo dõi giao, nhận với đại lý bán vé về số lượng vé nhận, ngày mở thưởng đồng thời lập danh sách chi tiết đại lý nhận vé hằng ngày để cung cấp cho nhân viên thu hồi vé tồn cuối ngày.

- Thường xuyên hướng dẫn nghiệp vụ, quán triệt đại lý bán đúng mệnh giá, ngày mở thưởng và doanh thu tối thiểu phải đạt theo hợp đồng đại lý đã ký kết.

2. Trách nhiệm của đại lý bán vé.

- Nhận đủ vé theo kế hoạch phát hành, bảo quản vé về chất lượng và số lượng, kiểm tra tính chính xác về số lượng, ngày mở thưởng, ký vào bản giao nhận vé của nhân viên quản lý địa bàn hoặc tổng đại lý; triển khai bán vé đạt mức doanh thu tối thiểu đã ký kết trong hợp đồng đại lý.

 

- Bầy vé bán thường xuyên hàng ngày trên bàn đại lý theo từng bộ vé đã được công ty chia bộ; quảng cáo, tuyên truyền hướng dẫn khách hàng về bản chất của loại hình xổ số, cơ cấu và giá trị giải thưởng, cách thức dự thưởng và quyền lợi của người tham gia dự thưởng,..

- Nắm bắt những sở thích của khách hàng về đầu số, số lượng bộ vé, kịp thời phản ánh về Công ty qua nhân viên quản lý địa bàn hoặc tổng đại lý để có biện pháp điều chỉnh phù hợp.

- Có thái độ phục vụ tận tình chu đáo, trả thưởng kịp thời đúng giá trị theo quy định khi khách hàng trúng thưởng hoặc thông báo ngay cho Công ty biết những vé không thuộc thẩm quyền trả thưởng của đại lý theo quy định của công ty để Công ty tiến hành trả thưởng kịp thời cho khách hàng.

- Bán đúng mệnh giá vé, đúng ngày mở thưởng; nếu để xảy ra sai sót, nhầm lẫn, mất mát, hư hỏng vé đại lý phải hoàn toàn chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do mình gây ra và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

III. QUY TRÌNH THU HỒI VÉ BÁN KHÔNG HẾT (VÉ TỒN, Ế)

Do tính chất đặc thù và đặc điểm tình hình của địa bàn phát hành, hiện nay Công ty chỉ tổ chức thu hồi vé tồn (ế) của các đại lý tại các văn phòng giao dịch trong thành phố (các địa bàn huyện, xã sẽ thực hiện khoán tiêu thụ 100% không thu hồi vé tồn), sau đó được chuyển về trụ sở văn phòng Công ty kiểm đếm, niêm phong và lập Biên bản tổng hợp doanh thu để fax báo cáo về Văn phòng Hội đồng XSKT miền Bắc trước giờ quay số mở thưởng, dưới sự chứng kiến giám sát của Hội đồng giám sát xổ số tỉnh cụ thể như sau:

1. Đối với đại lý bán vé xổ số.

- Trước khi nộp vé đại lý phải kiểm tra vé đúng ngày phát hành, sắp xếp đúng mặt, đúng chiều tấm vé, tự tay cắt góc vô hiệu hoá toàn bộ số vé tồn. Việc cắt góc phải đảm bảo nguyên tắc không bị lợi dụng để lĩnh thưởng (cắt góc phía trên bên trái tờ vé khoảng 2,5 cm), sau đó kiểm đếm số lượng và lập bảng kê theo số lượng vé nhận, tồn, bán, doanh thu, ký tên vào bảng kê, nộp vé tồn cùng với số tiền bán vé trong ngày cho nhân viên thu vé của Công ty.

- Thời gian thu hồi vé: Hằng ngày từ 17h15 phút đến 17h45 phút, đại lý mang vé tồn (ế) đã được cắt góc vô hiệu hoá đến nộp tại các điểm giao dịch theo quy định của Công ty. Nếu nộp chậm giờ Công ty sẽ không chấp nhận vé tồn đó, coi đó là số vé đã tiêu thụ hết.

- Trong quá trình nộp vé tại các điểm giao dịch, đại lý phải cùng nhân viên thu vé hoàn thành xong công việc thu vé, ký xác nhận vào bảng kê tổng hợp doanh thu bán vé mới được ra về. Nếu đại lý tự ý về trước khi chưa có xác nhận của người thu vé, thì mọi sai sót thiếu vé tồn, vé nhầm ngày,.. đại lý phải hoàn toàn chịu trách nhiệm thanh toán số tiền theo mệnh giá vé thiếu hoặc nộp nhầm ngày mở thưởng.

2. Đối với nhân viên và tổng đại lý thu hồi vé.  

- Đến đúng giờ thực hiện nhiệm vụ thu hồi vé tồn (ế) của đại lý, khi thu nhận vé kiểm tra đúng ngày mở thưởng và phải đảm bảo 100% vé bán không hết thu hồi đã được cắt góc vô hiệu hoá theo đúng quy định. Trường hợp phát hiện có vé chưa cắt góc theo đúng quy định thì phải yêu cầu đại lý thực hiện việc cắt góc vô hiệu hoá ngay; trường hợp không phát hiện ra vé chưa cắt góc vô hiệu hóa của đại lý  thì ngoài việc bị xử lý bắt lỗi theo quy định, còn bị coi là hành vi thông đồng với đại lý để trục lợi, sẽ bị công ty xem xét xử lý kỷ luật tùy từng trường hợp cụ thể.

- Kiểm tra, kiểm đếm số lượng vé tồn, đối chiếu với Bảng kê vé tồn của đại lý mang nộp và xác nhận số vé đã thu hồi, thu tiền bán vé của đại lý trong ngày, vào Bảng kê tổng hợp xác định số lượng vé phát hành, vé tồn, vé tiêu thụ và doanh thu, yêu cầu đại lý ký xác nhận vào Bảng kê. Đóng gói sắp xếp vé tồn theo đúng chiều, ghi rõ địa bàn, tên người thu vé, chuyển bảng kê cho nhân viên nhập máy và số vé tồn (ế) thu về văn phòng Công ty giao cho nhân viên tổng hợp dưới sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số tỉnh trước 18h00 phút hằng ngày.

- Có trách nhiệm nộp lại số tiền thu từ đại lý bán vé theo doanh thu trong kỳ vào quỹ của Công ty theo quy định.

3. Đối với nhân viên tổng hợp tại văn phòng Công ty.

- Có trách nhiệm nhận lại Bảng kê tổng hợp hoặc nhận dữ liệu truyền của phần mềm quản lý xổ số từ các các địa bàn phát hành, đối chiếu với số lượng phát hành theo kế hoạch của từng địa bàn và của toàn Công ty, kể cả số lượng vé XSKT truyền thống chưa đưa ra lưu thông thuộc đợt đã phát hành, được nhân viên phát hành cắt góc vô hiệu hoá nộp lại (nếu có). Lập biên bản bước 1 xác định theo số lượng vé phát hành, vé tồn, vé tiêu thụ, doanh thu bán vé trong ngày của từng địa bàn và toàn Công ty trình Hội đồng giám sát xổ số tỉnh ký xác nhận Biên bản trước 18h00 hằng ngày.

- Đóng gói niêm phong toàn bộ số vé tồn trong ngày có xác nhận của các thành viên Hội đồng giám sát xổ số tỉnh và đại diện công ty trên phiếu niêm phong, sau đó nhập kho chờ kiểm đếm bước 2.

- Thực hiện chuyển fax Biên bản thu hồi vé tồn XSKT miền Bắc báo cáo về Văn phòng Hội đồng XSKT miền Bắc đúng giờ quy định.

4. Tổ chức kiểm tra, kiểm đếm bước 2.

 - Là công việc được thực hiện sau ngày quay số mở thưởng để kiểm tra, kiểm đếm toàn bộ số lượng vé XSKT truyền thống còn tồn ế đã được kiểm đếm ở bước 1, nhằm xác định lại một cách chính xác toàn bộ số lượng vé đã được vô hiệu hoá, doanh thu bán vé ngày hôm trước để làm căn cứ thanh quyết toán.

- Hằng ngày cùng thời điểm thu hồi vé ca 1, nhân viên kiểm đếm bước 2 nhận gói vé đã được niêm phong vô hiệu hoá sơ bộ kiểm đếm bước 1, tiến hành lập Biên bản mở niêm phong bước 1, kiểm tra vé tồn bước 2 và xác định doanh thu XSKT miền Bắc để trình Hội đồng giám sát xổ số tỉnh mở niêm phong và thực hiện những công việc sau:

- Kiểm tra, kiểm đếm lại toàn bộ số lượng vé tồn theo từng địa bàn trong ngày phát hành. Quá trình kiểm tra, kiểm đếm nếu phát hiện chênh lệch, thừa thiếu vé, vé thu hồi sai ngày, vé chưa cắt góc,.. Phải ghi đầy đủ vào Biên bản số lượng vé chênh lệch, lý do và người thu vé ở địa bàn.

- Đối chiếu với Biên bản thu hồi vé tồn bước 1, xác định lại số lượng vé phát hành, vé tồn, vé tiêu thụ và doanh thu trong ngày phát hành, để ghi vào Biên bản mở niêm phong bước 1, kiểm tra vé tồn bước 2, trình Hội đồng giám sát xổ số tỉnh ký xác nhận. Đồng thời đóng gói, niêm phong có chữ ký của các thành viên Hội đồng giám sát xổ số tỉnh, nhập kho bảo quản chờ thanh huỷ. Trường hợp có sự sai sót, chênh lệch,.. thì phải điều chỉnh lại số liệu vé tồn, vé bán và doanh thu theo số đúng, đồng thời chuyển fax về Văn phòng Hội đồng liên kết XSKT miền Bắc biết để kịp thời điều chỉnh số liệu làm căn cứ thanh quyết toán sau này.

- Mở sở sách theo dõi vé tồn, giao nhận tại kho Công ty, đồng thời ghi đầy đủ những thông tin số liệu về việc kiểm tra, kiểm đếm bước 2 theo từng ngày và tổng hợp cả tháng; tổng hợp danh sách những người mắc lỗi để xử lý theo quy định về việc xử lý các lỗi trong quá trình thu nhận vé Xổ số kiến thiết miền Bắc của Công ty.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Cán bộ, công nhân viên trong Công ty, các Tổng đại lý xổ số kiến thiết Lào Cai có trách nhiệm hướng dẫn đại lý cùng thực hiện đúng quy định này.

          2. Trong quá trình thực hiện mọi sai sót, nhầm lẫn hay thực hiện không đúng các quy trình trong quy định này thuộc bộ phận, cá nhân nào đều phải bồi thường thiệt hại vật chất cho Công ty và khách hàng, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Quy định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và thay thế Quy định số 05/QyĐ-XS ngày 01/4/2011 quy định về Quy trình nhận, phát hành và thu hồi vé Xổ số kiến thiết miền Bắc. Trong quá trình thực hiện nếu có sửa đổi, bổ sung Công ty sẽ có quy định bằng văn bản./.

Tiện ích

Banner 2

Banner 1

Vietnamnet

VIDEO TRÚNG GIẢI
TIN TỨC & SỰ KIỆN MỚI
Tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2023
Tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm…

Tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2023

Bảng kê thu, nộp kinh phí Công đoàn từ tháng 01 đến tháng 6 năm 2024
Bảng kê thu, nộp kinh phí Công đoàn từ tháng 01 đến…

Bảng kê thu, nộp kinh phí Công đoàn từ tháng 01 đến tháng 6 năm 2024

Bảng kê thu, nộp BHXH, BHYT, BHTN từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2024
Bảng kê thu, nộp BHXH, BHYT, BHTN từ tháng 1 đến tháng…

Bảng kê thu, nộp BHXH, BHYT, BHTN từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2024

Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết thỉnh Lào Cai
Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty TNHH một thành…

Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến…

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2023
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của…

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2023

TẬP HUẤN ĐẠI LÝ XỔ SỐ MỚI
TẬP HUẤN ĐẠI LÝ XỔ SỐ MỚI

TẬP HUẤN ĐẠI LÝ XỔ SỐ MỚI

LOẠI HÌNH XỔ SỐ

MB

chúc mừng năm mới 2024

vé 10N

vé 5n

vé bóc

Giới thiệu về Công ty
Giới thiệu về Công ty 2
Giới thiệu về Công ty 3
Giới thiệu về Công ty 4
gt
gt2
gt3
gt4
gt5
gt6
gt7
g12
g14
g15
g16
g17
g18
g19
g20
g21
g11
ban xeo
hoi nghi
quay xổ số bóc
quay xổ số bóc 2
quay xổ số bóc 3
27
28
29
30
31
32