Tel: 02143.820.222; Hotline: 0919.720.737 Email: xosokienthietlaocai@gmail.com
Tiện ích

Banner 2

Banner 1

Vietnamnet

Thể lệ quay số mở thưởng xổ số Bóc (BKQN)

21:01:09 21/09/2018

Thể lệ quay số mở thưởng xổ số Bóc (BKQN)

Căn cứ Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số và Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số

Căn cứ  Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04 tháng 6 năm 2013  của Bộ Tài Chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động Kinh doanh xổ số.

Căn cứ Thông Tư số 76/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn về thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số.

Công ty TNHH một thành viên XSKT Lào Cai quy định Thể lệ quay số mở thưởng xổ số Bóc BKQN cụ thể như sau:

1- Tổ chức quay số mở thưởng, thành phần tham gia và giám sát

Căn cứ vào nhu cầu phát hành vé Công ty TNHH một thành viên XSKT Lào Cai tổ chức cuộc quay số mở thưởng cho một hoặc nhiều ký hiệu xổ số Bóc BKQN theo nhu cầu phát hành thực tế. Cuộc quay số mở thưởng các thành phần tham gia gồm:

- Các thành viên Hội đồng giám sát XSKT tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo công ty và các phòng liên quan;

- Các nhân viên tham gia quay số, người điều khiển quay số, thư ký tổng hợp ghi biên bản, nhân viên phục vụ và bảo vệ .

- Quần chúng nhân dân tham dự.

2- Thời gian, địa điểm quay số mở thưởng

- Thời gian quay số mở thưởng tùy thuộc vào thời điểm của từng kỳ phát hành;

- Địa điểm tổ chức quay số mở thưởng tại hội trường công ty dưới sự giám sát, chứng kiến của Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Lào Cai, được thực hiện theo nguyên tắc khách quan, trung thực, an toàn và chính xác.

3- Cơ cấu giải thưởng. (Có quy định riêng của Công ty cho từng loại mệnh giá và ký hiệu vé phát hành từng kỳ cụ thể ).

4- Trình tự quay số mở thưởng

- Trước khi quay số mở thưởng phải tiến hành kiểm tra chất lượng lồng cầu và bóng trong các lồng cầu theo thứ tự từ số 0 đến số 9.

- Tiến hành quay số lần lượt theo thứ tự từ giải có giá trị trả thưởng thấp đến giải có giá trị trả thưởng cao. Trong cùng một loại giải khi quay số mà các lần quay số có kết quả trùng nhau thì phải quay lại.

- Trường hợp lồng cầu đã dừng quay mà nhân viên quay số không lấy được bóng, nhân viên quay số thông báo để Hội đồng và người điều khiển quay số biết. Người điều khiển quay số đề nghị Hội đồng cho phép quay lại lồng cầu đó.

- Trường hợp nhân viên quay số của lồng cầu nào lấy ra hai bóng thì nhân viên đó phải giơ cả hai bóng lên. Người điều khiển quay số thông báo để Hội đồng và nhân dân tới dự quay số mở thưởng biết, sau đó nhân viên quay số cho bóng vào lồng cầu và người điều khiển quay số đề nghị Hội đồng cho phép quay lại lồng cầu đó.

- Trường hợp lồng cầu đang quay bóng rơi ra ngoài, người điều khiển quay số phải báo cáo Hội đồng cho tạm dừng và kiểm tra lại toàn bộ bóng trong lồng cầu có bóng bị rơi, sau đó đề nghị Hội đồng cho phép quay lại lồng cầu đó.

5- Loại Lồng cầu và nguyên tắc vận hành của lồng cầu

- Lồng cầu quay số được làm bằng kim loại gồm chân đế lồng cầu và lồng cầu gắn với trục quay một cách chắc chắn để thao tác quay bằng tay (phương pháp thủ công).

- Có 6 lồng cầu được sử dụng quay số được đánh từ số 1 đến số 6 ở mặt trước và mặt sau lồng cầu nhìn từ dưới lên, từ trái qua phải.

+ Nếu quay giải 4 số hoặc 5 số thì hàng đơn vị được quy định là lồng cầu phía ngoài bên phải ( lồng số 6); hàng chục, trăm, nghìn, vạn là các lồng kề bên tiếp theo (lồng số 5, số 4, số 3, số 2) từ phải qua trái nhìn từ dưới lên.

+ Nếu quay giải 3 số cùng tiến hành 6 lồng một lúc, thì sẽ được 2 giải một lần. Lồng số 3, số 6 được quy định là hàng đơn vị; lồng số 2, số 5 được quy định là hàng chục; lồng số 1, số 4 được quy định là hàng trăm.

+ Nếu quay giải 2 số cùng tiến hành quay 6 lồng một lúc, thì sẽ được 3 giải một lần. Lồng số 2, số 4, số 6 được quy định là hàng đơn vị; lồng số 1, số 3, số 5 được quy định là hàng chục.

Mỗi nhân viên quay số vận hành một lồng cầu; nhân viên quay số thực hiện các thao tác: quay lồng cầu, lấy bóng và báo kết quả theo hiệu lệnh của người điều khiển quay số. Thao tác quay lồng cầu theo nguyên tắc quay theo chiều kim đồng hồ cho đến khi lồng cầu dừng lại sẽ lấy bóng.

6- Tiêu chuẩn kỹ thuật của bóng sử dụng để quay số mở thưởng. Bóng sử dụng quay số được làm bằng chất liệu nhựa tổng hợp. Sử dụng 6 hộp đựng bóng để quay số; trong mỗi hộp có 10 quả bóng, bóng sử dụng quay số được sơn màu đỏ đậm có in số trên từng quả bóng từ số 0 đến số 9. Số 6 và số 9 được phân biệt bằng nét gạch ngang dưới chân ( 6 ),( 9 ).

7- Lập biên bản và thông báo kết quả mở thưởng

Trong quá trình quay số mở thưởng thư ký ghi kết quả theo hiệu lệnh đọc số của người điều khiển thứ tự từng hạng giải của từng ký hiệu vé; kết thúc cuộc quay số thư ký đọc lại kết quả trên biên bản để Hội đồng Giám sát và đại diện lãnh đạo công ty tra soát lại và cùng ký tên vào biên bản.

Công ty có trách nhiệm nhân bản và thông báo kết quả quay số mở thưởng đến đại lý bán vé và khách hàng dự thưởng.

Mọi thắc mắc, khiếu nại phải được phản ánh ngay trong cuộc quay số mới có giá trị để Hội đồng giám sát Xổ số nghiên cứu, giải quyết.

Tiện ích

Banner 2

Banner 1

Vietnamnet

VIDEO TRÚNG GIẢI
TIN TỨC & SỰ KIỆN MỚI
Tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2023
Tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm…

Tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2023

Bảng kê thu, nộp kinh phí Công đoàn từ tháng 01 đến tháng 6 năm 2024
Bảng kê thu, nộp kinh phí Công đoàn từ tháng 01 đến…

Bảng kê thu, nộp kinh phí Công đoàn từ tháng 01 đến tháng 6 năm 2024

Bảng kê thu, nộp BHXH, BHYT, BHTN từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2024
Bảng kê thu, nộp BHXH, BHYT, BHTN từ tháng 1 đến tháng…

Bảng kê thu, nộp BHXH, BHYT, BHTN từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2024

Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết thỉnh Lào Cai
Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty TNHH một thành…

Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến…

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2023
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của…

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2023

TẬP HUẤN ĐẠI LÝ XỔ SỐ MỚI
TẬP HUẤN ĐẠI LÝ XỔ SỐ MỚI

TẬP HUẤN ĐẠI LÝ XỔ SỐ MỚI

LOẠI HÌNH XỔ SỐ

MB

chúc mừng năm mới 2024

vé 10N

vé 5n

vé bóc

Giới thiệu về Công ty
Giới thiệu về Công ty 2
Giới thiệu về Công ty 3
Giới thiệu về Công ty 4
gt
gt2
gt3
gt4
gt5
gt6
gt7
g12
g14
g15
g16
g17
g18
g19
g20
g21
g11
ban xeo
hoi nghi
quay xổ số bóc
quay xổ số bóc 2
quay xổ số bóc 3
27
28
29
30
31
32