Tel: 02143.820.222; Hotline: 0919.720.737 Email: xosokienthietlaocai@gmail.com
Tiện ích

Banner 2

Banner 1

Vietnamnet

Quyết định số 30/QĐ-XS ngày 12 tháng 10 năm 2023

Quyết định về việc công nhận kết quả thi kiểm tra kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, văn hoá ứng xử với người lao động lần thứ II năm 2023

Quyết định số 27/QĐ-XS ngày 03 tháng 10 năm 2023

Quyết định về việc điều chỉnh tăng chế độ thù lao của các thành viên Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết tỉnh Lào Cai

Quyết số 51/QĐ-XS ngày 8 tháng 12 năm 2022

Về việc ban hành quy chế thi đua - khen thưởng

Quyết số 48/QĐ-XS ngày 05 tháng 11 năm 2022

Ban hành quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Quyết định số 06/QĐ-XS ngày 01 tháng 4 năm 2022

Ban hành quy chế văn hoá doanh nghiệp và quy tắc ứng sử

Quyết định số 50/QĐ-XS ngày 21 tháng 12 năm 2021

Về việc ban hành quy chế quản lý sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi

Quyết định số 05/QĐ-XS ngày 12 tháng 4 năm 2016

Về việc ban hành Quy định hệ thống bảng lương, phụ cấp lương, chuyển xếp lương, nâng lương đối với viên chức quản lý và người lao động trong công ty

Tiện ích

Banner 2

Banner 1

Vietnamnet

VIDEO TRÚNG GIẢI
TIN TỨC & SỰ KIỆN MỚI
Tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2023
Tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm…

Tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2023

Bảng kê thu, nộp kinh phí Công đoàn từ tháng 01 đến tháng 6 năm 2024
Bảng kê thu, nộp kinh phí Công đoàn từ tháng 01 đến…

Bảng kê thu, nộp kinh phí Công đoàn từ tháng 01 đến tháng 6 năm 2024

Bảng kê thu, nộp BHXH, BHYT, BHTN từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2024
Bảng kê thu, nộp BHXH, BHYT, BHTN từ tháng 1 đến tháng…

Bảng kê thu, nộp BHXH, BHYT, BHTN từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2024

Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết thỉnh Lào Cai
Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty TNHH một thành…

Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến…

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2023
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của…

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2023

TẬP HUẤN ĐẠI LÝ XỔ SỐ MỚI
TẬP HUẤN ĐẠI LÝ XỔ SỐ MỚI

TẬP HUẤN ĐẠI LÝ XỔ SỐ MỚI

LOẠI HÌNH XỔ SỐ

MB

chúc mừng năm mới 2024

vé 10N

vé 5n

vé bóc

Giới thiệu về Công ty
Giới thiệu về Công ty 2
Giới thiệu về Công ty 3
Giới thiệu về Công ty 4
gt
gt2
gt3
gt4
gt5
gt6
gt7
g12
g14
g15
g16
g17
g18
g19
g20
g21
g11
ban xeo
hoi nghi
quay xổ số bóc
quay xổ số bóc 2
quay xổ số bóc 3
27
28
29
30
31
32